% BLACK WEEKEND + CYBER MONDAY 24.11.2022 - 28.11.2022 %

Zamów telefonicznie: 881 946 770 | 538 484 240 (Pn-Pt: 9.00-16.00)

Promocja Aura Herbals "uOdpornij się" - regulamin promocji Promocja Aura Herbals "uOdpornij się" - regulamin promocji

REGULAMIN PROMOCJI „uOdpornij się”

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem promocji o nazwie „Promocja Aura Herbals - uOdpornij się”, zwanej dalej „Promocją”, jest RiG Commerce S.C., ul. Moniuszki 16, 65-409 Zielona Góra, zwana dalej „Organizatorem” w porozumieniu z firmą Aura Herbals, producentem suplementów diety.

 2. Celem Promocji jest reklama produktów firmy Aura Herbals, dostępnych w prowadzonym przez Organizatora sklepie internetowym SklepZycia.pl (dalej: „Sklep”)

 3. Czas trwania Promocji obejmuje okres od 14 listopada 2022 roku do 30 listopada 2022 roku, z zastrzeżeniem postanowień §3 ust. 8 Regulaminu, lub do wyczerpania zapasu produktu promocyjnego.

 4. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i c.

 5. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

§2 NAGRODY

 1. W Promocji zostanie przyznanych łącznie 144 sztuk nagród w postaci  jednego opakowania Produktu "Cynk do ssania" marki Aura Herbals.

§3 WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG PROMOCJI

 1. Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osób fizycznych, nabywających Produkty Promocyjne jako konsumenci w rozumieniu art. 221Kodeksu Cywilnego.

 2. Z udziału w Promocji wyłączeni są pracownicy Organizatora.

 3. Udział w Promocji i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne.

 4. W celu wzięcia udziału w Promocji oraz uzyskania Nagrody Uczestnik powinien w czasie trwania Promocji:

  1. zakupić w sklepie internetowym Sklep Życia dowolne dowolnych produktów marki Aura Herbals za kwotę co najmniej 60 zł w jednym zamówieniu.

 5. Wykonanie czynności wymienionej w ust. 4 stanowić będzie zgłoszenie Uczestnika do Promocji (dalej „Zgłoszenie”).

 6. Na jedno zamówienie spełniające warunki promocji przypada jedna nagroda określona w §2 punkt 1, bez względu na rzeczywistą ilość produktów marki Aura Herbals w zamówieniu.
 7. Uczestnik może dokonać wielu Zgłoszeń i otrzymać odpowiadającą ich liczbie ilość Nagród, przy czym na każde zgłoszenie musi przypadać odrębny zakup produktów Aura Herbals w sklepie internetowym SklepZycia.pl.

 8. Wydawanie Nagrody nastąpi poprzez dołączenie jej do każdego zakupu spełniającego warunki Promocji.

 9. Nagrody będą przyznawane aż do wyczerpania się Puli Nagród. W przypadku, gdy liczba zakupów spełniających warunki Promocji przekroczy Pulę Nagród, o prawie do Nagrody decydować będzie pierwszeństwo w dokonaniu Zgłoszenia.

 10. W przypadku wyczerpania się Puli Nagród Promocja ulega automatycznemu zakończeniu.

§4 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy winni zgłaszać w formie wiadomości e-mail na adres sklep@sklepzycia.pl.

 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 (siedmiu) dni od daty ich otrzymania.

 4. Uczestnik zostanie o sposobie rozpatrzenia reklamacji powiadomiony wiadomości e-mail na adres e-mail podany w reklamacji, wysłanym w terminie 7 (siedmiu) dni od daty rozpatrzenia danej reklamacji.

 5. Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.

§5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sklepu Życia – organizatora promocji.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników.

Przewiń do góry do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium