Zamów telefonicznie: 881 946 770 | 538 484 240 (Pn-Pt: 9.00-16.00)

Nie przegap naszych promocji! Wielka wyprzedaż -30% na produkty

KODY RABATOWE

NAWET 10%

SKORZYSTAJ Z KODÓW RABATOWYCH

Promocja Sanomit Gratis - regulamin promocji Promocja Sanomit Gratis - regulamin promocji

REGULAMIN PROMOCJI „Sanomit Gratis”

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem promocji o nazwie „Promocja Sanomit Gratis”, zwanej dalej „Promocją”, jest RiG Commerce S.C., ul. Moniuszki 16, 65-409 Zielona Góra, zwana dalej „Organizatorem” w porozumieniu z firmą Mito-Pharma, dystrybutorem suplementów diety.

 2. Celem Promocji jest reklama produktów firmy Mito-Pharma, dostępnych w prowadzonym przez Organizatora sklepie internetowym SklepZycia.pl (dalej: „Sklep”)

 3. Czas trwania Promocji obejmuje okres od 4 listopada 2022 roku do 18 listopada 2022 roku, z zastrzeżeniem postanowień §3 ust. 8 Regulaminu, lub do wyczerpania zapasu produktu promocyjnego.

 4. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i c.

 5. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

§2 NAGRODY

 1. W Promocji zostanie przyznanych łącznie 35 sztuk nagród w postaci jednego opakowania Produktu Sanomit 10ml marki Mito-Pharma.

§3 WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG PROMOCJI

 1. Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osób fizycznych, nabywających Produkty Promocyjne jako konsumenci w rozumieniu art. 221Kodeksu Cywilnego.

 2. Z udziału w Promocji wyłączeni są pracownicy Organizatora.

 3. Udział w Promocji i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne.

 4. W celu wzięcia udziału w Promocji oraz uzyskania Nagrody Uczestnik powinien w czasie trwania Promocji:

  1. zakupić w sklepie internetowym Sklep Życia dowolne produkty marki Dr Enzmann za kwotę co najmniej 299 zł w jednym zamówieniu.

 5. Wykonanie czynności wymienionej w ust. 4 stanowić będzie zgłoszenie Uczestnika do Promocji (dalej „Zgłoszenie”).

 6. Uczestnik może dokonać wielu Zgłoszeń i otrzymać odpowiadającą ich liczbie ilość Nagród, przy czym na każde zgłoszenie musi przypadać odrębny zakup produktów Dr Enzmann w sklepie internetowym SklepZycia.pl.

 7. Wydawanie Nagrody nastąpi poprzez dołączenie jednego opakowania produktu Sanmoit 10 ml do każdego zakupu spełniającego warunki Promocji.

 8. Nagrody będą przyznawane aż do wyczerpania się Puli Nagród. W przypadku, gdy liczba zakupów spełniających warunki Promocji przekroczy Pulę Nagród, o prawie do Nagrody decydować będzie pierwszeństwo w dokonaniu Zgłoszenia.

 9. W przypadku wyczerpania się Puli Nagród Promocja ulega automatycznemu zakończeniu.

§4 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy winni zgłaszać w formie wiadomości e-mail na adres sklep@sklepzycia.pl.

 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 (siedmiu) dni od daty ich otrzymania.

 4. Uczestnik zostanie o sposobie rozpatrzenia reklamacji powiadomiony wiadomości e-mail na adres e-mail podany w reklamacji, wysłanym w terminie 7 (siedmiu) dni od daty rozpatrzenia danej reklamacji.

 5. Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.

§5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sklepu Życia – organizatora promocji.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników.

Przewiń do góry do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium