Nie przegap naszych promocji! Wielka wyprzedaż -30% na produkty

KODY RABATOWE

NAWET 10%

SKORZYSTAJ Z KODÓW RABATOWYCH

Zamów telefonicznie: 881 946 770 | 538 484 240 (Pn-Pt: 9.00-16.00)

Srebro gratis - regulamin promocji Srebro gratis - regulamin promocji

 

REGULAMIN PROMOCJI „Srebro gratis”

(dalej „Regulamin”)

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem promocji o nazwie „Srebro gratis”, zwanej dalej „Promocją”, jest RiG Commerce S.C. ul. Moniuszki 16, 65-409 Zielona Góra, zwana dalej „Organizatorem” w porozumieniu z firmą Aura Herbals, producentem suplementów diety.

 2. Celem Promocji jest promocja produktów firmy Aura Herbals, dostępnych w prowadzonym przez Organizatora sklepie internetowym SklepZycia.pl (dalej: „Sklep”)

 3. Czas trwania Promocji obejmuje okres od 17 maja 2021 roku do 23 maja 2021 roku, z zastrzeżeniem postanowień §3 ust. 8 Regulaminu, lub do wyczerpania zapasu produktu promocyjnego.

 4. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i c.

 5. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 §2 NAGRODY

 1. W Promocji zostanie przyznanych łącznie 100 sztuk nagród w postaci żelu ze srebrem koloidalnym Argentum 200 150ml.

(dalej: „Nagrody”). §3 WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG PROMOCJI

 1. Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osób fizycznych, nabywających Produkty Promocyjne jako konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego.

 2. Z udziału w Promocji wyłączeni są pracownicy Organizatora i ich rodziny.

 3. Udział w Promocji i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne.

 4. W celu wzięcia udziału w Promocji oraz uzyskania Nagrody Uczestnik powinien w czasie trwania Promocji:

  1. zakupić w sklepie internetowym Sklep Życia co najmniej 1 produkt firmy Aura Herbals w jednym zamówieniu.

 5. Wykonanie czynności wymienionych w ust. 4 stanowić będzie zgłoszenie Uczestnika do Promocji (dalej „Zgłoszenie”).

 6. Uczestnik może dokonać jednego Zgłoszenia i otrzymać jedną nagrodę.

 7. Wydawanie Nagrody nastąpi poprzez dołączenie Nagrody do każdego zakupu spełniającego warunki Promocji.

 8. Nagroda zostanie dołączona do przesyłki Uczestnika bezpośrednio po stwierdzeniu przez pracownika Sklepu Życia, iż Uczestnik dokonał zakupu spełniającego warunki do Promocji.

 9. Nagrody będą przyznawane aż do wyczerpania się Puli Nagród. W przypadku, gdy liczba zakupów spełniających warunki Promocji przekroczy Pulę Nagród, o prawie do Nagrody decydować będzie pierwszeństwo w dokonaniu Zgłoszenia.

 10. W przypadku wyczerpania się Puli Nagród Promocja ulega automatycznemu zakończeniu. §4 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy winni zgłaszać w formie wiadomości e-mail na adres sklep@sklepzycia.pl.

 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 (siedmiu) dni od daty ich otrzymania.

 4. Uczestnik zostanie o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w j reklamacji, wysłanym w terminie 7 (siedmiu) dni od daty rozpatrzenia danej reklamacji.

 5. Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.

  §5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sklepu Życia – organizatora promocji.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników.

 

Przewiń do góry do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium