Zamów telefonicznie: 881 946 770 | 538 484 240 (Pn-Pt: 9.00-16.00)

Nie przegap naszych promocji! Wielka wyprzedaż -30% na produkty

KODY RABATOWE

NAWET 10%

SKORZYSTAJ Z KODÓW RABATOWYCH

Yango Gratis - regulamin promocji Yango Gratis - regulamin promocji

 

REGULAMIN PROMOCJI „Yango Gratis”

(dalej „Regulamin”)

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem promocji o nazwie „Yango Gratis”, zwanej dalej „Promocją”, jest RiG Commerce S.C., ul. Moniuszki 16, 65-409 Zielona Góra, zwana dalej „Organizatorem” w porozumieniu z firmą Yango, producentem i  dystrybutorem suplementów diety marki Yango i Panaseus.

 2. Celem Promocji jest promocja produktów firmy Yango, dostępnych w prowadzonym przez Organizatora sklepie internetowym SklepZycia.pl (dalej: „Sklep”)

 3. Czas trwania Promocji obejmuje okres od 02 listopada 2021 roku do 10 listopada 2021 roku, z zastrzeżeniem postanowień §3 ust. 8 Regulaminu, lub do wyczerpania zapasu produktów promocyjnych.

 4. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i c.

 5. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 §2 NAGRODY

 1. W Promocji zostanie przyznanych łącznie 200 sztuk nagród w postaci opakowania produktu Resveratrol Yango, o wartości jednostkowej 72,72 złotych brutto, oraz 200 sztuk nagród w postaci opakowania produktu Lukrecja Yang,o o wartości jednostkowej 35,95 złotych brutto(dalej: „Nagrody”).

 

 §3 WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG PROMOCJI

 1. Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osób fizycznych, nabywających Produkty Promocyjne jako konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego.

 2. Z udziału w Promocji wyłączeni są pracownicy Organizatora.

 3. Udział w Promocji i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne.

 4. W celu wzięcia udziału w Promocji oraz uzyskania Nagrody Uczestnik powinien w czasie trwania Promocji:

  1. Aby otrzymać produkt "Lukrecja Yango należy zakupić w sklepie internetowym Sklep Życia dowolny produkt marki Yango lub Panaseus. Do każdego zamówienia zawierającego w/w produkty zostanie dołączony jeden produkt gratisowy, bez względu na ilość produktów Yango/Panaseus znajdujących się w zamówieniu.

  2. Aby otrzymać produkt "Resveratrol Yango należy zakupić w sklepie internetowym Sklep Życia dowolne produkty marki Yango lub Panaseus o łącznej wartości co najmniej 100 zł.
 5. Wykonanie czynności wymienionych w ust. 4 stanowić będzie zgłoszenie Uczestnika do Promocji (dalej „Zgłoszenie”). Spełnienie obu warunków zawartych w §3, Punkt 4 podpunkty 1 i 2 spowoduje dołączenie do zamówienia dwóch produktów promocyjnych.

 6. Uczestnik może dokonać wielu Zgłoszeń i otrzymać odpowiadającą ich liczbie ilość Nagród, przy czym na każde zgłoszenie musi przypadać odrębny zakup produktów marki Yango lub Panaseus w sklepie internetowym SklepZycia.pl zgodnie z zasadami określonymi w §3, Punkt 4 podpunkty 1 i 2).

 7. Wydawanie Nagrody nastąpi poprzez dołączenie opakowania produktu Yango do każdego zakupu spełniającego warunki Promocji.

 8. Nagroda zostanie dołączona do przesyłki Uczestnika bezpośrednio po stwierdzeniu przez pracownika Sklepu Życia, iż Uczestnik dokonał zakupu spełniającego warunki do Promocji.

 9. Nagrody będą przyznawane aż do wyczerpania się Puli Nagród. W przypadku, gdy liczba zakupów spełniających warunki Promocji przekroczy Pulę Nagród, o prawie do Nagrody decydować będzie pierwszeństwo w dokonaniu Zgłoszenia.

 10. W przypadku wyczerpania się Puli Nagród Promocja ulega automatycznemu zakończeniu. §4 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy winni zgłaszać w formie wiadomości e-mail na adres sklep@sklepzycia.pl.

 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 (siedmiu) dni od daty ich otrzymania.

 4. Uczestnik zostanie o sposobie rozpatrzenia reklamacji powiadomiony listem poleconym na adres podany w j reklamacji, wysłanym w terminie 7 (siedmiu) dni od daty rozpatrzenia danej reklamacji.

 5. Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.

  §5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sklepu Życia – organizatora promocji.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników.

 

 

 

Przewiń do góry do góry
{nocache:bc651c403f1aaf177e8410bc1db78976#0}
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium